4ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Για μαθητές και εκπαιδευτικούς

Για πληροφορίες ανοίξτε το συνημμένο. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να απευθυνθεί στη Διεύθυνση του σχολείου

Πρόσθετες πληροφορίες