Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση διδακτικής επίσκεψης στη Θάσο

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση διδακτικής επίσκεψης στη Θάσο

Η Διευθύντρια του 7ου Γυμνασίου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   
κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση διδακτικής επίσκεψης των μαθητών των τριών τάξεων του σχολείου στην Θάσο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ:

Προορισμός εκδρομής: Κεραμωτή - Θάσος

► Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Παρασκευή 12 Μαΐου 2017

► Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Παρασκευή 12 Μαΐου 2017

► Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 187 (εκατόν ογδόντα επτά)

► Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Δεκαπέντε (15)  (1 αρχηγός εκδρομής και 14 συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

► Μεταφορικό μέσον:  Τέσσερα (4) τουριστικά λεωφορεία τουλάχιστον 50 θέσεων τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

► Λοιπές υπηρεσίες:

Επισκέψεις χώρων-τόπων: 

Ø  Αρχαιολογικό  Μουσείο Θάσου

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

1.       Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

2.       Ασφάλεια  αστικής-επαγγελματικής ευθύνης.

3.       Αριθμό λεωφορείων που θα απαιτηθούν και το κόστος ανά λεωφορείο για τα δρομολόγια Καβάλα-Κεραμωτή και Κεραμωτή-Καβάλα.

4.       Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.

5.       Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

 

Οι προσφορές θα πρέπει αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους (όχι με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
μέχρι τις 11:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 31 Μαρτίου 2017 στο γραφείο του 7ου Γυμνασίου Καβάλας.

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 12:00 το μεσημέρι της 31ης Μαρτίου 2017.

 

Καβάλα 27/3/2017

Η Διευθύντρια

 

 Θεοδωράκογλου Χαριτωμένη

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

Πρόσθετες πληροφορίες