Ωρολόγιο πρόγραμμα Γ3

Αν δεν βλέπετε το πρόγραμμα της Παρασκευής κάντε κλικ στο "ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ" πάνω από το "Ο καιρός σήμερα"

Σχολικό έτος 2014-2015

Τμήμα Γ3
 
Ωρολόγιο πρόγραμμα
 
  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1η ώρα Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός  Νεοελληνική Λογοτεχνία Αγγλικά Γαλλικά, Γερμανικά Πληροφορική, Χημεία
2η ώρα Κοινωνική Πολιτική Αγωγή Βιολογία Μαθηματικά Μαθηματικά Πληροφορική, Χημεία
3η ώρα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση Θρησκευτικά Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
4η ώρα Φυσική Φυσική Αγωγή Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Κοινωνική Πολιτική Αγωγή Γαλλικά, Γερμανικά
5η ώρα Μαθηματικά Μαθηματικά Φυσική Ιστορία Αγγλικά
6η ώρα Θρησκευτικά Ιστορία Γλωσσική Διδασκαλία Γλωσσική Διδασκαλία Μουσική
7η ώρα  Νεοελληνική Λογοτεχνία Καλλιτεχνικά Βιολογία Φυσική Αγωγή Ιστορία

Ωρολόγιο πρόγραμμα Γ2

Αν δεν βλέπετε το πρόγραμμα της Παρασκευής κάντε κλικ στο "ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ" πάνω από το "Ο καιρός σήμερα"

Σχολικό έτος 2014-2015

Τμήμα Γ2
 
Ωρολόγιο πρόγραμμα
 
  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1η ώρα Κοινωνική Πολιτική Αγωγή Κοινωνική Πολιτική Αγωγή Πληροφορική, Χημεία Ιστορία Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση
2η ώρα Γαλλικά, Γερμανικά Αγγλικά Πληροφορική, Χημεία Αγγλικά Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
3η ώρα Φυσική Καλλιτεχνικά Γλωσσική Διδασκαλία Μαθηματικά Θρησκευτικά
4η ώρα Φυσική Αγωγή Γλωσσική Διδασκαλία Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση Θρησκευτικά Βιολογία
5η ώρα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός Μαθηματικά Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Μαθηματικά
6η ώρα Μαθηματικά Γαλλικά, Γερμανικά Νεοελληνική Λογοτεχνία Βιολογία Ιστορία
7η ώρα Φυσική  Ιστορία Φυσική Αγωγή Νεοελληνική Λογοτεχνία Μουσική

Ωρολόγιο πρόγραμμα Γ1

Αν δεν βλέπετε το πρόγραμμα της Παρασκευής κάντε κλικ στο "ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ" πάνω από το "Ο καιρός σήμερα"

Σχολικό έτος 2014-2015

Τμήμα Γ1
 
Ωρολόγιο πρόγραμμα
 
  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1η ώρα Πληροφορική, Χημεία Βιολογία Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Ιστορία
2η ώρα Πληροφορική, Χημεία Γλωσσική Διδασκαλία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Μαθηματικά Γαλλικά, Γερμανικά
3η ώρα Νεοελληνική Λογοτεχνία Φυσική Γαλλικά, Γερμανικά Αγγλικά Νεοελληνική Λογοτεχνία
4η ώρα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Μαθηματικά Φυσική Αγωγή Φυσική Φυσική Αγωγή
5η ώρα Μαθηματικά Καλλιτεχνικά Ιστορία Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός Γλωσσική Διδασκαλία
6η ώρα Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση Αγγλικά Μουσική Ιστορία Βιολογία
7η ώρα Θρησκευτικά  Νεοελληνική Λογοτεχνία Θρησκευτικά Κοινωνική Πολιτική Αγωγή Μαθηματικά

Ωρολόγιο πρόγραμμα Β3

Αν δεν βλέπετε το πρόγραμμα της Παρασκευής κάντε κλικ στο "ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ" πάνω από το "Ο καιρός σήμερα"

Σχολικό έτος 2014-2015

Τμήμα Β3
 
Ωρολόγιο πρόγραμμα
 


 

  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1η ώρα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Μαθηματικά Γερμανικά Χημεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
2η ώρα Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση Γερμανικά Γεωγραφία Ιστορία Γεωγραφία
3η ώρα Θρησκευτικά Αγγλικά Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Καλλιτεχνικά Μαθηματικά
4η ώρα Πληροφορική, Τεχνολογία Φυσική Φυσική Αγγλικά Βιωματικές Δράσεις
5η ώρα Γλωσσική Διδασκαλία Θρησκευτικά Νεοελληνική Λογοτεχνία Μαθηματικά Ιστορία
6η ώρα Μαθηματικά Φυσική Αγωγή Φυσική Αγωγή Γλωσσική Διδασκαλία Νεοελληνική Λογοτεχνία
7η ώρα  Μουσική Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση Οικιακή Οικονομία Πληροφορική, Τεχνολογία Βιολογία

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Ωρολόγιο πρόγραμμα Β1

Πρόσθετες πληροφορίες